11 replies to “Spröt (142/365)

  1. Tänk vad den passar ihop kamouflagemässigt med blomman den sitter och gottar sig på. Naturens tanke bakom allt är fantastisk. Jättefin närbild med mycket för betraktaren att titta på på och njuta av. Gillas skarpt !

  2. Och så var det fjärilspojken som bjöd hem fjärilsflickan. Men hon tackade nej och sa: “Det blir ju bara larv!” 😉

    /Skvitt

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star