24 replies to “WPC- Unusual

  1. Minst sagt annorlunda. Är det målningar eller “etsningar”? Är det kanske Malta’s årliga artshow so pågår? Läckert är installationen – om man nu kan kalla det för installation – i alla fall:-)

    Liked by 1 person

  2. What makes it very unusual is that all of the people depicted are asleep. Perhaps the artist imagined that they were dreaming of Malta.

    Liked by 1 person

  3. Har sett något liknande för många år sedan i Göteborg. En konstnär hade gjort liknande bilder av människor och djur på en stenmur. De försvann också efter ett tag. Fascinerande konst.

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star