16 replies to “Malta Pride 2017 Valletta

  1. Härliga och färgglada bilder från Prideparaden! Gillade speciellt bilden med de två killarna med skägg. Läckert! Å målaren med paletten på ryggen tyckte jag också om. Ser stora skillnader mellan paraden på Malta jämfört med den i Stockholm. Ett helt annat “stuk” faktiskt. Här är det ofta stora grupper som antingen går i paraden eller står på lastbilsflak. Det verkar mera “individuellt” på Malta. Också något jag gillar.

    PS. ALDRIG att jag kommer ta bort dig från min blogglista. Att det ibland (ganska sällan) ser ut sådär stör inte mig ett dugg. Vid nästa inlägg är det ju normalt igen. Det konstiga är att alla vi som har “drabbats” har blogspot. Å blogspot och WordPress är och har aldrig varit några “kompisar”.. . DS.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star