16 replies to “Malta Pride 2017 Valletta

  1. Härliga och färgglada bilder från Prideparaden! Gillade speciellt bilden med de två killarna med skägg. Läckert! Å målaren med paletten på ryggen tyckte jag också om. Ser stora skillnader mellan paraden på Malta jämfört med den i Stockholm. Ett helt annat “stuk” faktiskt. Här är det ofta stora grupper som antingen går i paraden eller står på lastbilsflak. Det verkar mera “individuellt” på Malta. Också något jag gillar.

    PS. ALDRIG att jag kommer ta bort dig från min blogglista. Att det ibland (ganska sällan) ser ut sådär stör inte mig ett dugg. Vid nästa inlägg är det ju normalt igen. Det konstiga är att alla vi som har “drabbats” har blogspot. Å blogspot och WordPress är och har aldrig varit några “kompisar”.. . DS.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star