23 replies to “Arrival Kuching

  1. Vilka härliga bilder från en helt annan värld. Lika vackra och “levande” som dina foton från Malta fast helt annorlunda, vilket ju är logiskt såklart!
    Det är helt underbart att ha förmånen att åka snålskjuts med dig och kunna uppleva Kuching sett med dina ögon 🙂 Kram 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star