23 replies to “Arrival Kuching

  1. Vilka härliga bilder från en helt annan värld. Lika vackra och “levande” som dina foton från Malta fast helt annorlunda, vilket ju är logiskt såklart!
    Det är helt underbart att ha förmånen att åka snålskjuts med dig och kunna uppleva Kuching sett med dina ögon 🙂 Kram 🙂

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star