WPC – Pedestrian 2

A pedestrian on the new bridge here in Kuching. It’s not open to the public yet, what we see as a silhouette is a worker. I don’t think the bridge will open before we leave and fly back home to Malta. Just over a week left.
Pedestrians in another part of the world. An early morning walk in the old town of Stockholm, Sweden. I always try to spend some time in this part of Stockholm when I visit my hometown. Soon I’ll be there.

WordPress Weekly Photo Challenge / Pedestrian Theme by Krista Stevens

13 replies to “WPC – Pedestrian 2

  1. Vilka drömbilder! Bron är nå’t helt annat som tagen ur en surrealistisk film, speciellt med de röda molnformationerna som förstärker detta intryck. Helt underbara bilder:-)

    Det börjar närma sig alltså, ditt första mötet med Fanny. Gissar att du räknar dagar nu. Hoppas du får tillfälle att ta en promenad i Gamla Stan och det i solsken, för just nu har det börjat “regna in sig” här.

  2. Läcker bro … vilka häftiga färger! Riktig kontrast mot gamla stan i Stockholm. Snygga bilder allihop!
    Snart dags att hämta hem lilla Fanny – härligt!

  3. Det är nästan något surrealistiskt över den där bron. Så läckra foton med en ensam fotgängare. Den chansen kanske inte återkommer när bron väl har invigts. Och som kontrast lugnet i gränden i Gamla Stan. Vackert.

  4. Cool pictures of that bridge; like it’s a giant mood indicator changing with his steps. 🙂 And how lovely to walk in Stockholm. That looks beautiful. Cheers!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star