WPC – Temporary

This slideshow requires JavaScript.

Ain’t everything temporary? Like the flames of a fire…  … or reflections in the Sea. Like moments of joy and fellowship.
Nothing lasts forever. It’s about catching the golden grains in our daily lives. To see, to feel and enjoy…

WordPress Weekly Photo Challenge / Temporary, by Ben Huberman

Temporary

20 replies to “WPC – Temporary

  1. Bilderna på elden är helt fantastiska – “temporary art” som varar i några millisekunder för att sedan skapa nya konstverk tills elden slocknar. Ett toppen exempel på temporärt!
    Speglingarna i vattnet (de på vänstra sidan) påminner mig om en ljudvåg på skärmen, typ när tekniker spelar upp en inspelning för närmare granskning. Ja, jag vet, jag tittar för mycket på deckare;-)
    Sista bilden är helt underbar, och här hoppas jag att glädjen varade länge:-)

  2. Hey Anita!!! I love this. Fire and water. And the lovely people. I’ve been thinking about this often lately; how fleeting it all is. In a sweet, pay attention! way. This is beautiful! Thanks for gifting one of my first smiles of the day! Happy Weekend and Cheers! 🙂

  3. Du har så rätt. Ingenting varar för evigt. Njut här och nu. En av de sista orden min mamma sa till mig innan hon dog 89 år gammal: “Ta vad du kan få och njut så länge det varar”.
    Fantastiskt bra uttryckt med dina bilder.

  4. Läckert med elden, snyggt med reflektionerna och alldeles underbart med tjejen i mitten av den tredje bilden. Så fint du har fångat glädjen. Gillar också blicken som tittar fram över huvudet till vänster 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star