WPC – Transformation

This week, we share images that embodies transformation.
There are so much. Like a bud above that turns into a beautiful flower! Or the slow and natural transformation of something once shiny.Nature, an old church and all details look completely different when reflected and in water.

Click on the link below and you’ll find lots of transformations from other participants.
WordPress Weekly Photo Challenge  / Transformation by Jen.H

29 replies to “WPC – Transformation

  1. Du vet väl att jag är tokförtjust i rost!!!! Så du förstår väl att jag bara ÄLSKAR andra bilden:-) Å speglingen av kyrkan i vattnet – ja, den är ett konstverk helt enkelt!!!

    PS. Jag förstår att dina “riktiga” fotokompisar är lyriska över dina foton. Det är jag med, fast jag fastnar på “andra” saker. Du är bra sååååååååå bäst Anita! Hoppas du förstår det vid det här laget;-)

  2. I ständig förändring. Så är tillvaron. För väl är väl det. Dina bilder är som alltid magiska.
    Liksom BP är jag torsk på rost som för mig symboliserar livskraft och erfarenhet.

  3. My!!! These are SOOOO very beautiful. WOW. I LOVE the 3 very different ways You show transformation, how lovely the 3 images dance together and seriously, these are gorgeous! Cheers! 🙂

  4. Så smarta val till temat. Jag gillar just den förändring av verkligheten som speglingar och även skuggor och silhuetter ger. Förfall och växters utveckling från knopp till vissen är annat som fascinerar många av oss. Vackra bilder!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star