15 replies to “Wordless Wednesday

  1. Hahaha. Snacka om att busa med den västerländska fotografen, som såklart ändå lyckades med att fånga barnen på bild. Pojken till vänster med sin mohikanfrisyr liknar Neymar, fotbollsspelaren alltså. Han hade en liknade frisyr för några år sedan. Roligt är också att tjejen som verkar bygga något inte bryr sig ett dugg om fotograferingen. Coolt!

    Svar: Tror jag skriver ett inlägg imorgon om smileys och emojis och deras vara eller icke vara på bloggar. Det är din fråga och ditt svar/din åsikt som har inspirerat. Tack Anita! Kram!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star