12 replies to “WPC – Sweet

  1. Alltså bilden är ju som alltid helt suverän, men “sweet”, nej jag tycker att utsmyckningen är bara fruktansvärt “kitschig”. Om det är en annorlunda variant av “Mary and Jesus” så ät den ännu värre;-)

    PS. Sorry, men jag har svårt för religiösa motiv när de är “sweet”. DS.

    Liked by 1 person

    1. Hahaa…. 😃😁 Tycker den är både jätteSÖT med sina milda färger och kärleksfull. Religion bryr jag mig inte om mer än att jag önskar att den inte fanns, den skapar bara konflikter.

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star