WPC – A Face in the crowd

This week, Erica wants us to create an image or more that represents “A face in the crowd”.

Street Photography is both exciting and challenging.  I’d rather not ask strangers to pose but want to capture people spontaneously and since I´m not invisible, my pictures are often taken from behind or from the side.The point is to try to capture parts of a person’s charisma, even if the face isn’t visible.
No one, neither me nor you or anyone else, is just a “face in the crowd”.

WordPress Weekly Photo Challenge / A Face in the Crowd

15 replies to “WPC – A Face in the crowd

  1. Tränar också på att ta mer “gatufoto”, tycker det är svårt att göra det, kanske för att det känns som man inkräktar lite.
    Gillar serien med pojkar i blå skjortor och blir så nyfiken på pojken med huvudet i handen . Är han trött, ledsen eller får han “bara” solen i ögonen. Spännande!

  2. Helt underbara foton till temat! Å som du vet är det mycket tack vare dig att jag ibland leker mammarazzi själv.Tycker det är så himla roligt att ta foton i smyg. Ooops, jag vet;) Resultaten är ofta så himla roliga att titta på, och man upptäcker många gånger saker som man inte såg när man tog bilden. Love it:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star