29 replies to “Silent Sunday

    1. Vet inte, såg den i en bil och tyckte den längtansfull och ensam ut. Matte eller husse var säkert snart tillbaka 🐾🐾 🐕 💖

      Like

  1. Svar: Oooops! Sorry Anita. Du vet ju att jag inte är så bra på hundar, så jag trodde faktiskt att det var Fanny. Okej då, fel av mig, men blicken skulle kunnat varit Fannys;-) Kram!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star