24 replies to “More from Selmun Bay

  1. Dina bilder på tjejen är helt klart ett bevis på att barn liksom inte bryr sig hur det ser ut på stranden. Det är nog vi vuxna som inte ens i vår värsta mardröm skulle vilja springa omkring i denna sörja av tång. Dessutom hade tjejen – passande nog – en vit klänning på sig som konstigt nog fortfarande är vit.
    Härliga mammarazzi-bilder:-)

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star