24 replies to “More from Selmun Bay

  1. Ryser av tanken. Sådan tång har jag undvikit sedan jag var barn! Och all botten i vattnet som var växtbeklädd också för den delen!😁😁😁

  2. Dina bilder på tjejen är helt klart ett bevis på att barn liksom inte bryr sig hur det ser ut på stranden. Det är nog vi vuxna som inte ens i vår värsta mardröm skulle vilja springa omkring i denna sörja av tång. Dessutom hade tjejen – passande nog – en vit klänning på sig som konstigt nog fortfarande är vit.
    Härliga mammarazzi-bilder:-)

    1. Tack så mycket! Minns när jag var barn och vi semestrade i Skåne. Det luktade alltid tång vid havet och det luktade inte gott.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star