13 replies to “Soft shapes

    1. Tack så jättemycket Svante. Nej, snö slipper jag säkert men man kan aldrig så noga veta. Härom natten sjönk temperaturen till 4+ på natten vilket inte alls är vanligt.

    1. Önskar verkligen att jag kunde skicka lite sol och värme till där du är Kristallina. ☀️☀️☀️☀️☀️

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star