18 replies to “Tuesday’s photos

  1. Å trots vind lyckades du perfekt med utmaningen att fånga skönheterna. Gillar också färgerna i bilderna och hur du har komponerat fotona.Det gäller speciellt första bilden. Bra jobbat igen:-)

    Liked by 1 person

  2. Tänk vad en bakgrund förändrar en bild. Roligt att leka och få fram olika effekter. Skira, sirliga och dansanta strån – andra och sista bilden fastnar på min näthinna i denna vackra fotoserie.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star