18 replies to “Flower of the Day

  1. Underbara foton på dessa vackra blommor … de tillhör mina favoriter, men dröjer ännu lite med att blomma här 🙂
    Önskar dig en fin Valborgshelg!

  2. Vallmo, ingen kan gå förbi dem. Håller med alla andra. De är så vackra och jag älskade mina ryska vallmo som jag alltid hade i rabatterna. Härliga bilder! Vi får vänta lite till.

  3. Härliga och vackra vårbilder på en underbar blomma! Jag har sett vallmoängar i Skåne och på Gotland, vad jag minns.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star