13 replies to “At the End of the Road

  1. Rubrikbilden är så otroligt bra till temat. Ja, de andra fotona också såklart, men som sagt är första bilen den mest spännande, då man inte kan ana vad som finns bakom krönet.
    Å jag håller absolut med Ralph Waldo Emerson – Livet är absolut en resa och inte ett mål. Men man kan ju ha några mål under resans gång…

    1. Tack Beate! Hade först tänkt använda bara den översta plus en likadan men med mer himmel. Nu blev det istället som det blev. 🙂

  2. Fin berättelse i bilder. Fjärde bilden är min favorit. Den lilla människan vid vägs ände och så nära himmelen man kan komma. Ha en trevlig helg!

  3. Jag är hemskt förtjust i bilder med den lilla människan i naturen, toppenbilder Anita! Så vackert med den blå himlen också.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star