13 replies to “At the End of the Road

  1. Rubrikbilden är så otroligt bra till temat. Ja, de andra fotona också såklart, men som sagt är första bilen den mest spännande, då man inte kan ana vad som finns bakom krönet.
    Å jag håller absolut med Ralph Waldo Emerson – Livet är absolut en resa och inte ett mål. Men man kan ju ha några mål under resans gång…

    Liked by 1 person

    1. Tack Beate! Hade först tänkt använda bara den översta plus en likadan men med mer himmel. Nu blev det istället som det blev. 🙂

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star