22 replies to “Wordless Wednesday

  1. Jag älskar fjärilar som står i position som den översta, med “näbben” uppåt. De ser så finurliga och livsbejakande ut som om de sa: “Nu kör vi!, tjohoo! Mycket snygga fjärilsfoton!

    Liked by 1 person

  2. Fantastiskt fina foton på den vackra fjärilen 🙂 Är verkligen urkass på fjärilar men häromdagen gick jag med i en fjärilsgrupp på fb och imponeras av allas kunskap. Superskoj och intressant och Jisses vad man får lära sig en massa nya arter.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star