17 replies to “Summer Feeling

  1. Verkligen sommarkänsla med henne som njuter av tillvaron och glassen. Vackert dämpade färger och en känsla av värme och soldis. Lyckat!

  2. Där satt den igen – bilden alltså. Färgkombinationerna är ju klockrena. T-shirt och nätet runt hårknuten i rosa färger, åsså finns glassens turkosa färg i hårbandet. Bra fotat där:-)

    1. Nu är det varmt här och Fanny börjar sakta men säkert inse att det faktiskt är skönt att bada i havet.

    1. Thank you Miss N! Of course you must have an ice cream. 😁 I believe that you have as hot as we have right now here in Malta, 38 degrees. I also need an ice cream 😀

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star