23 replies to “Flower of the Day

  1. Läckert! Blomman är ju ljuslila och helt i min smak såklart. Så vackert mot den suddiga gröna bakgrunden! Snyggt jobbat!

    PS. Såg att Pepix undrade vad det är för blomma. Är nästan säker på att du inte kan svara där;-) DS.

  2. Ljuvliga bilder av en för mig okänd blomma. Den verkar vara på väg att slå ut alla sina små blommor.

      1. Jag blev nyfiken men minns inte hur jag bar mig åt. Tror att jag sökte på blommor på Malta och hittade via en bild, kollade sedan vidare på svenska sidor.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star