Mating Butterflies

Close encounters.Ta Qali National Park, Malta, 20 July 2019.

29 responses to “Mating Butterflies”

  1. Jag gissar att du blev glad när du fick syn på det här paret, ett sånt där fotografens ögonblick av lycka. Så vackra bilder av dessa storögda fjärilar, helt koncentrerade på fortlevnaden.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: