8 replies to “Our Precious Wildlife

  1. Vilka bilder!!! Hur du lyckades du med dom är en gåta för mig. Men jag borde ju inte vara förvånad efter att ha följt dig i så många år;-)
    Naturen är helt fantastisk, tänk att någon skapat en sådana fågel med en så lång näbb.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star