30 replies to “Too Close for a Close-up

  1. Haha, vad häftigt! Vilken underbar bild! Gillar att luddet i tröjan syns och matchar insektens. Verkligen en mysig bild.

    1. Hahaa.. blev en riktig överraskning när jag kom hem och laddade ner bilden på datorn. Den var så supernära så jag trodde inte att det skulle bli någon bild alls.

  2. You certainly are getting macroability 🙂 Macro does get one very near to subject, good or bad. That little guy probably was taking a macro of you :-). Splendid snap Anita.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star