13 replies to “Today’s Quote

  1. En händelse som ser ut som en tanke. Idag ute i trädgården tänkte jag på det uttrycket och tänkte att det ju är sant, men en illusion. En vacker bild som illustration.

  2. Det citatet är absolut sant. Gillar faktiskt texten till just den bilden, som inte visar gräs utan Sliemas (?) takåsar – “symboliken” sitter klockrent!

  3. Spännande och passande bild till dom orden. Och så sant… Det är nog många som hellre söker något annat än att prova med lite vatten då och då. Men… Många gånger upptäcker man att gräset var långt ifrån grönare… Då kan det vara för sent.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star