Flowers on Fridays

These beautiful flowers were taken when I visited Orchid Garden in Kuching, Sarawak. It’s obviously not some kind of orchid, but it is a beautiful flower that grows on large trees and has a lovely scent.If I’m not mistaken, this is Plumeria flowers which are most fragrant at night in order to lure sphinx moths to pollinate them. But I could be wrong…

Susan’s Flowers on Fridays
Cee’s Photo Challenge.

20 replies to “Flowers on Fridays

  1. Underbara blomsterbilder! Jag tyckte att jag kände igen blomman och jo, det är frangipani (plumeria) som jag har sett på Sri Lanka. Utanför vårt hotell kom ett begravningsfölje och döm om vår förvåning när sedan en helikopter flög över det och strödde frangipaniblommor i mängder över människorna. En oförglömlig upplevelse, en förtrollande doft.

    1. Tack! Vilket helt fantastsikt minne, inte alla som får uppleva att det plötsligt regnar vackra och underbart doftande blommor.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star