Sarawak People – Daily Life

“The best is yet to be”
– Robert Browning –“In all things of nature there is something of the marvelous”
– Aristotle –The invariable mark of wisdom is to see the miraculous in the common”
-Ralph Waldo Emerson –

Kuching, Sarawak, Borneo, Malaysia.
December 2019

13 replies to “Sarawak People – Daily Life

  1. Världens bästa gatufotograf har slagit till igen:-) Du är lika modig som jag, fast betydligt skickligare än jag. Gissa om jag längtar efter fler bilder!!!

    PS. Så hemskt atr det gick så illa med Fanny. För hennes beteende begränsar ju ert resande rejält. Kram! DS.

    1. Du är rolig du men tack så mycket för ditt väl tilltagna beröm 😉
      Att resa bort inom den närmsta framtiden lär vi inte göra om inte Fanny kan följa med. Det lutar åt Spanien.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star