Flowers on Fridays

This time I choose to show three different types of flowers but with similar shades of color.The flower on top I believe is an anthurium, also called flamingo flower.
The one above is a type of orchid but there are about 28,000 different species so I have no idea about its name.Plumeria flowers. Susan’s Flowers on Fridays
Cee’s Photo Challenge.

13 replies to “Flowers on Fridays

  1. Underbara blomsterfoton! Det är nog den största flamingoblomma jag någonsin sett! Jag har en sådan som krukväxt – och den blommar villigt med en eller två blommor åt gången … år ut och år in, men är nog inte ens hälften så stor 🙂

  2. Tänk Anita, tack vare Ankis kommentar vet du nu också vad blomman heter – flamingoblomma. Det visste inte jag heller;-)
    Fantastiskt fina bilder och citatet är klockrent!

    1. Visste visst att det var en Flamingoblomma för jag har äntligen lärt mig att söka på bild, hahaa… lätt som en plätt för den som är novis. 😉 Tack för beröm, det tar jag till mig. 😀

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star