26 replies to “The Lost Keys

  1. Ett riktigt konstverk, som en färgglad skulptur. Ingen dum idé att kila fast nycklarna i en spricka i en trästubbe, men nycklarnas ägare verkar inte ha saknat dom. Ett riktigt läckert konstverk:-)

  2. Läckra bilder på något förlorat. Här ser man hur små förändringar kan förändra en hel del i bilden, du har petat på dem för att få olika effekt. Båda bilderna är snygga, vad man föredrar är en smaksak.

    1. Tack snälla! Ja, jag petade lite och tog också bort där blå plastbrickan som syns på den övre bilden. Tyckte den störde och den undre känns därför bättre. Fast det är ingen som har kommenterat skillnaden vilket jag tyckte var lite intressant.

    1. Nästan omöjligt att bara passera om man har kameran med sig. Gick till och med tillbaka nästa dag för att ta fler bilder. Haha.. 😀

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star