16 replies to “Orchids

  1. Nu försvann min kommentar, vilket den inte bara har gjort hos dig idag. WordPress och blogspot går nog aldrig ihop. Det jag skrev var:
    Orkidéer är nog de mest sensuella blommorna som finns, vilket dina fantastiska bilder verkligen bevisar.

    1. Nej, WordPress och Blogspot är inte så där jättebra kompisar och kommentarer som försvinner i tomma intet är inte kul. Tack för din fina kommentar och för att du tog dig tid att skriva en gång till.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star