16 replies to “Orchids

  1. Nu försvann min kommentar, vilket den inte bara har gjort hos dig idag. WordPress och blogspot går nog aldrig ihop. Det jag skrev var:
    Orkidéer är nog de mest sensuella blommorna som finns, vilket dina fantastiska bilder verkligen bevisar.

    Liked by 1 person

    1. Nej, WordPress och Blogspot är inte så där jättebra kompisar och kommentarer som försvinner i tomma intet är inte kul. Tack för din fina kommentar och för att du tog dig tid att skriva en gång till.

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star