17 replies to “Tulips

  1. Kan inte låta bli att skratta här. De flesta fotobloggare brukar ju frossas i vissna tulpaner så här års. Å som du vet gillar jag inte vissna tulpaner. Så du och Anki föregår med ett väldigt gott exempel här. Ni visar tulpaner när de är vackra, fina och framförallt fräscha. Det tackar jag extra för:-)

    Liked by 2 people

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star