15 replies to “Simplicity

  1. Håller absolut med dig! Växten får mig att tänka på en fågel… Superfint foto!! Ta hand om dig och hoppas du får en trevlig Valborg om än aningens annorlunda…

    1. Tack Susanne. Här flyter allt på som “vanligt” fast jag har börjat tappa bort skillnaden mellan helg och vardag. Vi lade ju ner vårt företag i höstas.
      Önskar dig en trevlig första Maj.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star