Hidden In a Shell

“It seems to me that the Natural World is the greatest source of Excitement; …

the greatest source of Natural Beauty;…the greatest source of Intellectual Interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living”
– Sir David Attenborough –

24 replies to “Hidden In a Shell

  1. They are found in many places in nature now here in Malta. Some alone while others are seen in bunches. An interesting phenomenon that recurs every year.

   Liked by 1 person

  1. Tack Anki. Nu syns ett överflöd av dessa snäckor och en del håller sig för sig själva medan andra sitter i klasar. Har ofta undrat hur det kommer sig, att de är så många och alla sitter inte på växter utan en del i stora klungor på sten. Likadant varje år vid den här tiden. Ett fenomen och ett roligt fotomotiv 😀

   Liked by 1 person

 1. Bra att du citerade David Attenborough här, för han hade varit mäkta stolt över dina bilder. Det måste vara speciellt för Medelhavet med dessa klasar av snäckor. Har sett det många gånger där, men aldrig här. Ingen social distansering här inte – som tur är.

  Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star