Light as a Feather

This may not be a flower but definitely some kind of plant that over time has become fragile and elusive.Whatever it is, these are abundantly seen in nature now here in Malta.It’s not visible in my images here but these grow on large bushes where the “flower” is light as a feather. The one seen here has loosened from its plant and been stuck in a spider’s web while others fly freely in the wind.
Cee’s Photo Challenge Flower of The Day

28 replies to “Light as a Feather

  1. Magnifikt är nog troligen en underdrift här. Hur du lyckades med att få blomman så skarp och detaljerad mot den “blurry background” är en gåta för mig. Så otroligt häftigt!

    Liked by 1 person

  2. Fina närbilder med bra skärpa på den ovanliga “blomman”. Fastnar mest för bild två och tre. I den andra är det de glänsande “trådarna” mot den fina bakgrunden som fångar mig. I den tredje är det komposition och bakgrund tillsammans med kontrasten mellan den skira “blomman” och de vassa taggarna på grenen.

    Like

  3. Försökte se på bilderna på din blogg, me de ville inte laddas ner, så jag fick leta upp dem på läsaren. Då blir de inte lika stora förstås. Men det jag ser är skirt, sirligt och fantastiskt vackert, drömlik,t som Kristallina skriver. En toppenserie!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star