24 replies to “Today’s Image

  1. Skrattar gott åt Mintons kommentar:-)
    En fantastisk bild – igen. Å skuggan påminner om en häxa i sagoböcker, fast i horisontalläge (ansiktet till höger). Den skuggan var inte smickrande för insekten, som i och för sig var ganska äcklig. Skulle inte vilja bli biten av den om man säger så.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star