24 replies to “Today’s Image

  1. Skrattar gott åt Mintons kommentar:-)
    En fantastisk bild – igen. Å skuggan påminner om en häxa i sagoböcker, fast i horisontalläge (ansiktet till höger). Den skuggan var inte smickrande för insekten, som i och för sig var ganska äcklig. Skulle inte vilja bli biten av den om man säger så.

  2. Wow vilken häftig bild! Skuggan är faktiskt lite skrämmande. Hade det varit min skugga hade jag nog hoppat högt om jag fick syn på en sån best 🙂 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star