28 replies to “Bad Hair Day

    1. Thank you Amy! I did not know what kind of plants this was and I had no idea this is Milkweeds, I just call them cotton plants 😁

  1. Hahaha! Bad hair day, och där hjälper inte ens en frisör. Bara vinden trollar bort frisyren. Å röda löss har jag aldrig sett, men Malta har kanske sin egen art;-)

  2. Fina bilder med härlig skärpa. Fastnar särskilt för bilden med de små krypen, vad det nu kan vara. Kul titel på serien 🙂 Det är nog ingen som vill ha den där frisyren 🙂

  3. Underbara fjunbilder men jag tror inte alls att det är bad hair day för dem, det ser ut att vara tvärtom. Kul med de röda skalbaggarna, en extra effekt!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star