29 replies to “Saturday’s Flower

    1. Vet inte vad det är mer än att de växer vilda här på ön. Det finns ju en mångfald av Orkidéer och visst är de ljuvliga. Jag brukar köpa en att ha på matbordet under den svala årstiden här på ön.
      Önskar dig en en fortsatt fin helg ❣️ Kram!

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star