21 replies to “Met a Mantis

  1. Nej, en bönsyrsa ser man verkligen inte varje dag. Å för att vara ärlig så har jag aldrig sett en irl. Vilken tur för dig och oss läsare att den satt kvar och väntade på dig:-)

    Liked by 1 person

  2. Vilka underbara bilder och vilken tur att den satt kvar där! Igen en av dessa fantastiska väsen på vår jord. Har aldrig sett en bönsyrsa men vet att de kan äta upp hanen när de parar sig. Det du 😂

    Liked by 1 person

  3. Vilken mysko liten varelse, verkligen som vandrande bönskidor. har aldrig sett någon sådan. Kul att den satt kvar och väntade på att du skulle föreviga den! Jättefin serie!

    Liked by 2 people

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star