Asphodel Flower

I’ve found another sign of the arrival of spring, the Asphodel flower is in full bloom here in Cyprus. They are not that colorful but still, a beauty in its own special way. They grow wild and I see them everywhere when I walk my dogs, not far from our house in Zelemenos.

I read some interesting facts about this unique plant such as it symbolizes mourning and regret. Many translate its symbolism as “remembered beyond the tomb”. In ancient Greece, it was planted near tombs. It was believed that this plant was used as food for the dead.

Cee’s Photo Challenge Flower of The Day

19 replies to “Asphodel Flower

 1. Alltså inte bara är jag mäkta impad över att du vet blommans namn, utan också över din research vad gäller blomman. Redan innan jag läste din text googlade jag blomman som jag aldrig hört talas om. Så stor eloge Anita:-)

  Liked by 1 person

  1. Den växten har varit med många gånger på min blogg då den är vanlig även på Malta, fast inte så lätt för dig att komma ihåg. Tack snälla för din kommentar.

   Like

 2. Afodill är det svenska namnet och den kan odlas i sydligaste Sverige. Det är vackert med kronbladens randning och de randiga knopparna är så speciella. Av dina bilder tycker jag att de, där bakgrunden harmonierar med ränderna är vackrast, kanske är det fyran som jag fastnar för där. Mycket fin serie.

  Liked by 2 people

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star