Still Life – Garlic

18 responses to “Still Life – Garlic”

  1. Lökformen är harmonisk, kanske därför den ofta finns med på målningar. En del frökapslar har ju också den formen och så härmade man naturen med lökkupoler som de på Vasilijkatedralen i Moskva, som jag fick se när jag var barn. Vilsamt vackert vitlöksfoto!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: