12 replies to “Tiny

  1. Bra att du har några läsare som kan sin sak. Tyckte den lilla gynnaren såg inte ut som en fjäril, mera som en mal. Åt andra sidan är malen ju också en slags fjäril lärde jag mig nu när jag googlade;-)

    Liked by 1 person

  2. En mindre tåtelsmygare som håller sina vingar annorlunda än andra fjärilar. Den sitter ofta stilla när den väl har satt sig, tycker jag. Jättevackert foto, färgerna klär varandra.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star