12 replies to “Tiny

    1. Ohh.. interesting! Always fun and much appreciated to learn from someone who knows more about these beautiful creatures.
      Thanks for your comment Brian!

  1. Bra att du har några läsare som kan sin sak. Tyckte den lilla gynnaren såg inte ut som en fjäril, mera som en mal. Åt andra sidan är malen ju också en slags fjäril lärde jag mig nu när jag googlade;-)

  2. En mindre tåtelsmygare som håller sina vingar annorlunda än andra fjärilar. Den sitter ofta stilla när den väl har satt sig, tycker jag. Jättevackert foto, färgerna klär varandra.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star