Finding balance

The key to finding a happy balance in modern life is simplicity.”
— Sogyal Rinpoche

Although the balance this dragonfly shows doesn’t look that simple.

It’s been almost a year now since we left Malta and slowly but surely I’ve begun to find a certain balance in our new home. My dogs have already made themselves at home and that feels good. Especially for Fanny’s sake, she didn’t feel well about moving so many times as we did. Now we’re finally home…

Zelemenos, Paphos District – Cyprus
17 June 2022

14 replies to “Finding balance

 1. En av dina bästa bilder! Å ja, jag vet att jag har sagt det många gånger förut. Trollsländan påminner om en cirkusartist. En helt otrolig bild.
  Så bra för hela din familj att ni har “settled down” i ert nya hem. Hoppas verkligen att ni kommer trivas på Cypern ett bra tag framöver och att ni kommer utforska ön på samma sätt som ni gjorde med Malta.

  Liked by 2 people

 2. Helt fantastiska makrofoton och dessutom av en trollslända. De är så svåra att fånga med kameran.
  Jag är glad att ni kan komma till ro nu. Även för hundarnas skull. De känner säkert av att det var sista flytten och att de kan vara trygga.

  Liked by 2 people

 3. Fantastiskt vackra foton, skarpa och rena av den balanserande trollsländan. För den är nog balansen lätt att hitta, griper tag i växten och justerar vingarna. En flytt är alltid ett stort steg i livet och det tar nog oftast tid att känna sig hemma igen.

  Liked by 2 people

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star