10 replies to “STreEt aRt

  1. Jag vet inte varför jag ska behöva fylla i alla uppgifter nÀr jag kommenterar, eller blir ombedd att logga in, jag Àr ju inloggad. Irriterande. Jag kan inte bara trycka pÄ Wp-symbolen, eftersom uppmaningen att logga in lÀgger sig som en svart ruta ovan pÄ den.

    MÄnga gatukonstnÀrer Àr sÄ duktiga! Kul att du fotat kritor, förlagor och en mÄlande arm ocksÄ. Snygga bilder!

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star