10 replies to “STreEt aRt

  1. Har du hittat street arten pÄ Cypern eller Àr den frÄn Malta? Fantastiskt fin Àr den i alla fall:-)

  2. Jag vet inte varför jag ska behöva fylla i alla uppgifter nÀr jag kommenterar, eller blir ombedd att logga in, jag Àr ju inloggad. Irriterande. Jag kan inte bara trycka pÄ Wp-symbolen, eftersom uppmaningen att logga in lÀgger sig som en svart ruta ovan pÄ den.

    MÄnga gatukonstnÀrer Àr sÄ duktiga! Kul att du fotat kritor, förlagor och en mÄlande arm ocksÄ. Snygga bilder!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star