Flower of The Day

Today’s flower and some other photos from our garden here in Paphos.

Click on an image in the collage to enlarge. There is also a short text for each image.

Cee’s Photo Challenge Flower of The Day

8 replies to “Flower of The Day

  1. Helt underbara bilder från er trädgård. Tänk att du snart kan skörda tomater – och det mitt i vintern. Fantastiskt! Växte alla dessa träd på er tomt innan ni köte huset och flyttade in, eller planterade ni olika träd? Å jag tror att du kommer se/känna skillnaden mellan mandariner och clementiner när du sätter tänderna i dom. Clementiner har mig vetande inga kärnor, medan Mandariner har många.

  2. Ljuvliga bilder på blomster, frukter och insekter. Den fina bönsyrsan skulle jag gärna ha i min trädgård. Fjärilen ser butter ut, det är kul att man kan fånga deras minspel. Den översta bilden på den lite skrynkliga lavendelblå blomman tycker jag mycket om.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star