19 replies to “The Beauty of a Flower

 1. That’s a superb photo of the Tragopogon porrifolius, Anita!!
  It has many different names like the purple or common salsify, oyster plant, vegetable oyster, Jerusalem star, Jack go to bed at noon, or simply salsify.

  Liked by 1 person

 2. Helt underbar blomma, eller rättare sagt en helt underbar bild på blomman. Som jag alltid sagt – jag föredrar vilda blommor jämfört med snittblommor i affären.

  Liked by 1 person

  1. Tack. “Äkta haverrot”, vad du är kunnig!! Fast när jag tittade på Ängshaverrot såg jag ingen likhet alls, men de kanske tillhör samma släkte. Jag är som du säkert vet inget vidare på att namnge växter 😁

   Like

   1. Inte alls så kunnig, men nyfiken. Såg i en kommentar det latinska namnet och hittade det svenska. Din blomma har jag aldrig sett, den är speciell och så vacker.

    Like

  1. Thank you Denzil. I learned through another blogger that this flower has many different names. Tragopogon porrifolius, oyster plant, vegetable oyster, Jerusalem star, Jack go to bed at noon, or simply salsify. Quite interesting.

   Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star