13 replies to “White & Wild

  1. Blommor som föder sina blommor ur en fosterhinna är jag svag för, så första bilden är min utvalda här. En liten piga ser jag också, som snabbt har gömt sig när du kom med kameran. Jättefin blomsterserie!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star