13 replies to “Meet Some Beetles

  1. Ja, du har till och med lyckats få med en “interaktion” mellan två baggar. Bra där:-) Så vackra baggarna är. Deras “antenner” är väldigt delikata:-)

    1. Haha.. funny that these little creatures made you think about football!!! 😂Thank you very much for your comment Mike. 😊

  2. Härliga bilder på baggarna som ser ut att kunna bli fler framöver 😉 Dessa ljuvliga vårdagar är fantastiska att gå ut med kameran eller bara vara och njuta av dagen. Önskar dig en fin helg 🙂

  3. Full fart där, allt ska hända på samma gång på våren, som hos homo sapiens. Våryra. Underbara makrobilder, alltid roligt att stå och studera insektslivet men helt lätt är det ju inte att få till foton som duger.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star