The Beauty of Thistles

If your thoughts is a rose, you are a rose garden; and if it is a thistle, you are fuel for the fire
– Rumi –

All my life I’ve tried to pluck a thistle and plant a flower
wherever the flower would grow in thought and mind

– Abraham Lincoln –Everything has beauty but not everyone sees it
– Confucius –

Slut på säsongen (109/365)

Tulpaner, nu är det sen länge slut på säsongen för den till Malta importerade blomman. Nu badar de gröna ängarna på ön i en mångfald av gula blommor och mimosaträden bär gula små bollar. Utanför mitt fönster
syns pelargonernas oräkneliga röda blomsterprakt och en ny säsong har börjat medan en annan är på väg.