Fotografi – Haiku

Flatbed, covered heads
Ride on by, spirits are high
Salty like sardines
Kalaw, MyanmarStories in the shack
Men in turbans and slippers
Parted lips, shared tale
Gulmarg, Kashmir, India–Swinging shepherd´s staff
Never too young to lead herd
Hooves follow footstep
Kalaw, Myanmar–

Det här inlägget är skapat med Kristallina i åtanke eftersom jag tror mig veta att hon uppskattar kombinationen Fotografi/Hauki väldigt mycket 🙂 🙂 …och jag har ganska så många bilder från utställningen här i Kuching. Förhoppningsvis är det fler som uppskattar kombinationen.

Känns lite ovanligt att fotografera och lägga ut vad någon annan fotograferat, utan att nämna fotografens namn, som jag faktiskt inte lyckats hitta, men de här inläggen blir undantag.

It feels a bit unusual to photograph and post what someone else have photographed, without mentioning the photographers name, which I actually couldn’t find, but these posts are exceptions. Hopefully, you enjoy the combination of Photography & Haiku from the Art & Culture Exhibition, which is now taking place along the Sarawak river here in Kuching.