WPC – Growth

Growth in nature provides nutrition to fruits and vegetables. We use leftovers as decorations.
There was a wedding that took place here high above the clouds. No greenery without growth. Growth among clouds and mountains high above Kota Kinabalu town. Growth puts people at work who provide food for themselves and the people.
At the market in Kota Kinabalu, Sabah, Borneo, Malaysia

Sabah, also known as “Land of the Wind”, which comes from the author of Agnes Keith’s first book in 1939.     A kind of growth, in the history…

WordPress Weekly Photo Challenge / Growth

Kom nu ! (287/366)

img_5330Kom nu och prova på att blåsa blåsrör uppmanade vår guide som visade oss runt på Mari Mari Culture Village i Kota Kinabalu på Borneo. Självklart testade vi men det var inte lätt kan jag säga fast maken klarade det naturligtvis som vanligt galant.

Blåsrör är ett rör som är avsett för att blåsa iväg pilar med. En pil förs in i röret och därefter blåser man ut pilen.
Blåsröret har alltid använts som ett jaktvapen, men även som ett mycket fruktat stridsvapen, särskilt på Borneo.

2016_grön