Tag: Trä

  • The Lost Keys

  • Regel (149/365)

    Trodde faktiskt att det här var hasp men en hasp har en krok medan den här har en regel och är en skjutregel. För att inte ha fotograferat till ingen nytta hittar jag som reglerna medger på ett eget tema som då blir regel. 🙂 Eget tema 6 / Regel

  • Struktur

    Veckans tema i Fototriss är struktur, en ytas struktur som fysiskt kan kännas vid beröring. Gatusten och vattenbrunn.En del av fasaden på ett hus där färgen börjat flagna och fönsterkarmen saknar fönster.En nött och sliten gammal trädörr. Photos by Anita Fototriss

WordPress.com.

Translate »