Tag: Wood

  • The Lost Keys

  • Regel (149/365)

    Trodde faktiskt att det här var hasp men en hasp har en krok medan den här har en regel och är en skjutregel. För att inte ha fotograferat till ingen nytta hittar jag som reglerna medger på ett eget tema som då blir regel. 🙂 Eget tema 6 / Regel

WordPress.com.

Translate »